torstai 17. huhtikuuta 2014

Tavoiteallokaation viilausta - aktiiviset rahastot mukaan 10% osuudella

Kuten yleisesti tiedetään, sijoitusten jakauma eri omaisuuslajien kesken - eli allokaatio - on erittäin merkittävä tekijä sijoitustuottojen muodostumisessa. Oma lähtökohtani allokaatiossa on laaja hajautus, vaivattomuus, sekä hallittu riskinotto. Tarkistin tavoiteallokaatiotani viimeeksi vuoden 2013 alussa (kts. merkintä).

Tähän mennessä salkkuuni on kuulunut pääasiassa eri maantieteellisille- tai teema-alueille sijoittuvia ETF:iä, korkosijoituksia, sekä suoria osakesijoituksia. Viime aikoina kuitenkin kuin varkain salkkuun on hiipinyt uusi sijoitusluokka: aktiiviset rahastot. Näitä on salkussa jo kaksi: OP-Afrikka ja Seligson Russian Prosperity. Molemmissa edellämainituissa sijoituscase liittyy markkinoiden tehottomaan toimintaan ja paikallistuntemuksella (mahdollisesti) saavutettavaan etuun. Lisäksi suunnitelmissa on tänä vuonna HCP Quant -rahaston hankinta.

Yleisesti ottaen sijoitusfilosofiani on edelleenkin kulujen minimointi ja pitkän aikavälin osta- ja pidä. Aktiiviset rahastot tulevat olemaan salkussa vain mausteena ja tietyillä kriteereillä valittuja. Lisäksi aikomuksenani on rajoittaa tämän sijoitusluokan osuus 10 %:iin salkusta, joka taas vähentää vastaavasti omia osakepoimintoja verrattuna tähän astiseen tilanteeseen. Alla olevassa kuviossa on uusi tavoiteallokaatio.
Nykytilanne on varsin lähellä tätä tavoitetta, pois lukien korkorahastot joiden osuus on vain muutama prosentti. Nykyinen korkotaso ja ennakoitu pitkien korkojen suunta lähivuosina eivät suosi korkosijoituksia. Tästä syystä kestää todennäköisesti useamman vuoden että salkku muodostuu halutunlaiseksi. Lisäksi vaihtelen omaisuuslajien välistä suhdetta lähinnä lisäostoilla, joka tekee muutoksesta vieläkin hitaampaa.

perjantai 4. huhtikuuta 2014

Vastavirta-ostos: Seligson Russian Prosperity

Pohdiskelin parissa edellisessä merkinnässä Ukrainan/Venäjän tilannetta ja mahdollista sijoituscasea. Silloin kun markkinoilla hermoillaan, aukeavat usein parhaat sijoitusmahdollisuudet.

Olin jo päättänyt olla reagoimatta ihmeemmin Ukrainan kriisin markkinaheiluntaan. Sitten tein kuitenkin pitkän kävelylenkin päätteeksi vastavirtasijoitus-filosofiaa ("contrarian investing") mukailevan merkinnän Seligson Russian Prosperity -rahastoon 2000 euron arvosta. Ideana on hyödyntää pitkään jatkunut Venäjän markkinoiden alavire yhdistettynä viime aikaiseen voimakkaaseen pudotukseen ruplan kurssissa ja Venäjän osakemarkkinoilla yleensä.

Miksi ei sitten Venäjä-ETF, kuten RSX? ETF-sijoitus tuli itselleni mieleen ensimmäisenä, mutta tässä tapauksessa halusin käyttää erityistietämystä markkina-alueesta aktiivisen sijoitusrahaston muodossa. Ja paras Venäjä-rahasto, minkä tiedän ja mikä on helposti saatavilla, on Seligson Russian Prosperity (kts. rahaston avaintietoesite & Seligsonin sivut). Rahasto on onnistunut historiansa aikana (joka ei toki ole tae tulevaisuuden menestyksestä) poimimaan Venäjän markkinoilta yrityksiä jotka ovat pärjänneet energia-intensiivistä yleisindeksiä paremmin.

Seligson Russian Prosperity on syöttörahasto, joka sijoittaa Prosperity Capital Management -yhtiön Russian Prosperity Fund -rahastoon. Alla olevasta Seligsonin sivuilta otetusta kuvankaappauksesta näkyvät keskeiset rahaston tunnusluvut. Tuottohistoria on kieltämättä upea. Rahaston volatiliteetti on ollut kautta linjan vertailuindeksiä pienempää ja tuotto kulujen jälkeen suurempi.

Kulupuoli rahastossa on toki suurehko, ainakin jos vertaa ETF-vaihtoehtoihin. Hallintopalkkion (1,2 %) päälle tulee tuottosidonnainen palkkio. Tuottosidonnaisen palkkion ehdot ovat esitteen mukaan: "15 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei kuitenkaan voi ylittää kolmea prosenttia keskimääräisestä rahastopääomasta."

Jatkossakin aktiiviset rahastot tulevat muodostamaan hyvin pienen osan salkustani. Allokaatiopäätös on vielä mietinnässä, mutta alustavana ajatuksena on maksimissaan 10 % osuus salkusta tarkoin valittuihin aktiivisiin rahastoihin. Tällöin salkun kokonaiskustannukset pysyvät kursissa, antaen samalla mahdollisuuden mielenkiintoisiin sijoituksiin kuten Seligson Russian Prosperity tai HCP Quant.

tiistai 1. huhtikuuta 2014

2014 / Q1 tilinpäätös

Vuoden 2014 ensimmäinen kvartaali on paketissa! Avainluvut tässä:

Uusi sijoitettu pääoma 2014 Q1 aikana: -9939 euroa (negatiivinen, johtuen helmikuisesta osakemyynnistä).

Pääoman kasvu yhteensä (pl. osingot): -9948 euroa (-8,75%)

Osingot: 264 euroa

TWR-tuotto (pl. osingot): 1,50 %

Alla olevassa kuviossa näkyy pidemmän aikavälin kehitys ja uusimman kvartaalin suhde siihen. Selkeä notkahdus on havaittavissa salkun kokonaisarvossa osakemyynneistä johtuen, mutta toisaalta se pysyi vielä yli 100 000 eurossa. Lisäksi kokonaistuotto pysyi suunnilleen ennallaan, viime aikojen markkinaepävarmuuksista huolimatta. Ensimmäinen kvartaali oli salkkuni osalta täten neutraali suoritus.

Lisäsijoituksia tein ensimmäisen kvartaalin aikana pelkästään ETF-kuukausisijoituksiin, eli kehittyvien markkinoiden osakkeisiin (DBX1) ja korkoihin (DXSU). Nämä rullaavat jatkossakin n. 600 euron panostuksella.

Salkun allokaatio

Viime aikaisten muutosten jälkeen salkun jakauma toteuttaa jo erittäin tarkasti tavoiteallokaatiotani, sillä erotuksella että osakepoiminnat ovat ylipainossa korkosijoituksiin nähden. Tämän hetken korkorahastojen heikot tuotto-odotukset huomioiden tämä on ihan tietoinen valinta.

Ellei ihmeempää tapahdu, pysyn lähikuukausina edelleen poissa ostolaidalta, ETF-kuukausisijoitukset poislukien. Loppuvuonna mielessä on ainakin kertasijoitus HCP Quant-rahastoon, mutta tarkempi aika liittyy markkinatilanteeseen ja omaan rahatilanteeseen. Myös muita lisäostoksia teen todennäköisesti tilanteen mukaan. Tavoitteena on pitää salkku 100K yläpuolella, ja mielellään jatkaa vuosittaista pääoman kasvutrendiä.